f i m F A R U M ´11
MULTIKULTURNÍ PROSTOR - FARA ÚŠTĚK

fimFARUM - je název pravidelných kulturně-společenských večerů, které začalo sdružení pořádat ihned po rekonstrukci prostor úštěcké fary. Jde o pravidelný, přibližně dvouměsíční cyklus večerů, který přináší divákovi dvojí zážitek.

     Ten první spočívá ve shlédnutí vernisáže vybraného umělce, který svou výstavuprostor sálku - fara Úštěk uvede a nastíní detaily související s jeho instalací. Takový umělec je pak vybírán ze širokého spektra druhů uměleckých činností, jako jsou například kresby, malby, sochařství, sklo, fotografie, lidové umění a mnoho dalších. Mezi divákem a umělcem často probíhá úzká konverzace, které se naši vystavující rozhodně nebrání.

     prostor sálku - fara ÚštěkTen druhý žážitek je skryt v hudebním doprovodu celé vernisáže. Hudební tělesa jsou však vybírána takovým způsobem, že snad ani nelze mluvit o doprovodu, ale o regulérním komorním koncertu. Nebráníme se žádnému hudebnímu stylu a snažíme se ducha výstavy doplnit i vhodnou hudební kulisou. Pokud budete mít zájem, naši vystupující se s Vámi rádi podělí o historii, současnost či výhledy své produkce.

     Tento prostor však není omezen pouze na vernisáže. Může také fungovat jako místo pro zajímavé přednášky, recítály, projekce či workshopy. Každý, kdo má co nabídnout zejména z amatérské kultury, je u nás vítán. Neváhejte a kontaktujte nás!


ZDJiN